Režim dňa

 

  • 06:30 – 08:00 prijímanie detí , voľná hra detí

  • 08:00 – 08:30 raňajky, dojčatá spánok

  • 08:30 – 08:50 osobná hygiena

  • 08:50 – 09:30 ovocná desiata

  • 09:30 – 11:30 pobyt vonku

  • 11:30 – 12:30 osobná hygiena, obed

  • 12:30 – 15:00 spánok

  • 15:00 – 16:00 postupné vstávanie, osobná hygiena, olovrant

  • 16:00 – 18:00 hra, odovzdávanie detí rodičom