O nás

 

Materské centrum Žabiatko poskytuje celodennú, poldennú a hodinovú starostlivosť o deti vo veku od 1/2 roka až do 6 rokov dieťaťa.
Našim cieľom je naučiť dedičky dodržiavaniu hygienickych a stravovacích návykov, pravidlá správania, naučia sa samostatne obliekať, stolovať, chodiť na nočník a neskôr na WC,… .

S deťmi plánujeme robiť rôzne akcie, ako napr. karneval, pohybové , tvorivé aktivity , narodeninové party, vystúpenia pre rodičov.

Materské centrum Žabiatko.